BỆNH CỦA VIRUS

Hai con Virus lâu ngày gặp nhau, thấy bạn mình ra vẽ tiều tụy một con kia hỏi:
-Mày ốm à ?
-Ừ
-Bệnh gì vậy?
-Hôm nọ tao gặp cái quán có để bản McAfee, tao tưởng quán cà phê…thế là nhào vô…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*