Hạnh phúc là…

Hạnh phúc…
Chỉ đơn giản là khi…
Có đôi tay của ai đó…
Đặt lên đôi tay mình…

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

Một cọc Đôla Mĩ và nói:”Em piếu bác ạ!”

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*