No Image

quên đồ trong bụng.

April 29, 2014 Mr Huy 0

Pat vừa tỉnh khỏi thuốc mê. Anh ta rên rỉ: – Lạy Chúa, thế là xong rồi! – Đừng tưởng bở – Người bệnh nằm […]

No Image

Bao che

April 17, 2014 Mr Huy 0

Một hôm Peter đang đi giữa đêm thì bị cảnh sát tóm, vì trông giống một tên tội phạm. – Anh tên là gì? Nhà […]

No Image

Logic học

April 15, 2014 Mr Huy 0

Giáo sư môn logic học bị mất kính. Ông bèn suy luận: Ai lấy cắp? Đương nhiên là kẻ cắp rồi. Và tên này có […]

No Image

Ai tài hơn?

December 25, 2013 Mr Huy 0

Con của hai luật sư khoe với nhau: – Mày xem bố tao có tài không? Ông X tham ô 9 tỉ đồng, nhờ bố tao, […]