Nhầm lẫn

Một bợm nhậu quắc cần đi đến tối về nôn ra máu cô bác sĩ ghi bệnh án “lôn ra máu” tối đến bác sĩ trực xem bệnh án càu nhàu “có bệnh án mà cũng viết sai” thế là thêm dấu “huyền” vào bác sĩ bảo chuyển sang khoa “phụ sản” bác sĩ phụ …

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*