No Image

Ai sợ vợ nhất?

December 25, 2013 Mr Huy 0

Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi: – Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất? Chưa ai dám […]

No Image

Ai sợ vợ nhất !

December 25, 2013 Mr Huy 0

Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi: – Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất? Chưa ai dám […]