Tin nào là tin buồn

May ơi, tao đang rất buồn
Sao vậy? Có chuyện gì kể tao nghe đi
Tao đang buồn lắm
Chắc là tin buồn lắm đây
Thôi mình đừng buồn nữa, có tao đây rồi
Chuyện buồn này của tao mày không giúp được đâu
Mày nói đi, tao sẽ giúp mày
Thôi, chuyện buồn riêng tư của tao may không giúp được tao đâu
Mày coi thường tao quá đấy, mày cứ nói đi tao sẽ giúp mày
Tao buồn ị. Đang buồn lắm mày ạ. Mày có giúp được tao không
Thôi, thôi. Tao đi trước đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *